Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Torfaen Well-being Questionnaire
Public services in Torfaen are improving how they work together through the newly formed public services board. We want to talk to as many people as possible, who live and work in Torfaen, about wellbeing. We want to know what is good about your community and what you want the future of your community to be.
Open 02 Aug 2016 24 Oct 2016
Holiadur Lles Torfaen
Mae gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen yn gwella sut y maent yn gweithio gyda'i gilydd drwy'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus sydd newydd ei ffurfio* Rydym yn awyddus i siarad â chymaint o bobl â phosibl, sy'n byw ac yn gweithio yn Nhorfaen, a hynny ynglyn â lles. Rydym eisiau gwybod beth sy'n dda am eich cymuned a sut hoffech i'ch cymuned fod yn y dyfodol.
Open 02 Aug 2016 24 Oct 2016
Proposed changes to the Churchwood and Springvale Ponds Local Nature Reserve
We are required to make some changes to the boundary of the Churchwood and Springvale Ponds Local Nature Reserve in Greenmeadow, Cwmbran. The changes will formally remove a section of grass land from the Local Nature Reserve boundary area, however, there will be no practical changes to the way the land is managed. To be formally designated as a Local Nature Reserve land must be recognised as having biodiversity value, and the grass land area was originally included in error.
Open 01 Oct 2016 31 Oct 2016
Newidiadau arfaethedig i Warchodfa Natur Lleol Llynnoedd Churchwood a Dôl Ffynnon
Mae angen i ni newid ffin Gwarchodfa Natur Leol llynnoedd Churchwood a Dôl Ffynnon yn Nôl Werdd, Cwmbrân. Bydd y newidiadau yn symud darn o laswellt allan o ffiniau’r Warchodfa Natur Leol ond fydd dim newid ymarferol yn y ffordd y bydd y tir yn cael ei rheoli Er mwyn pennu tir yn Warchodfa Natur Leol rhaid iddo gael ei gydnabod fel tir sydd o werth mewn termau bioamrywiaeth ac fe gafodd y darn yma ei gynnwys ar gam yn wreiddiol.
Open 01 Oct 2016 31 Oct 2016

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |