• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Licensing Act 2003 Policy Consultation
The Licensing Act 2003 requires that Licensing Authorities prepare a Licensing Policy and that this policy is reviewed every 5 years. However, due to major changes in legislation, the policy has been totally re-written and we are consulting with you on a revised draft of the policy.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015
Ymgynghoriad Polisi Deddf Trwyddedu 2003
Yn ôl Deddf Trwyddedu Act 2003 rhaid i Awdurdodau Trwyddedu baratoi Polisi Trwyddedu a bod y polisi hwn yn cael ei adolygu bob 5 mlynedd. Serch hynny, oherwydd newidiadau mawr mewn deddfwriaeth, cafodd y polisi ei ailysgrifennu’n gyfan gwbl ac rydym yn ymgynghori gyda chi ynghylch drafft diwygiedig o’r polisi hwnnw.
Open 17 Feb 2015 31 May 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |