Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Public Spaces Protection Order – Central Cwmbran PSPO
Torfaen County Borough Council Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014 Public Space Protection Order covering Central Cwmbran
Open 12 Sep 2016 12 Oct 2016
Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus – GDMC Canol Cwmbrân
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu A Phlismona 2014 Gorchymyn Amddiffyn Mannau Cyhoeddus ar gyfer Canol Cwmbrân
Open 12 Sep 2016 12 Oct 2016
Torfaen Well-being Questionnaire
Public services in Torfaen are improving how they work together through the newly formed public services board. We want to talk to as many people as possible, who live and work in Torfaen, about wellbeing. We want to know what is good about your community and what you want the future of your community to be.
Open 02 Aug 2016 24 Oct 2016
Holiadur Lles Torfaen
Mae gwasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen yn gwella sut y maent yn gweithio gyda'i gilydd drwy'r bwrdd gwasanaethau cyhoeddus sydd newydd ei ffurfio* Rydym yn awyddus i siarad â chymaint o bobl â phosibl, sy'n byw ac yn gweithio yn Nhorfaen, a hynny ynglyn â lles. Rydym eisiau gwybod beth sy'n dda am eich cymuned a sut hoffech i'ch cymuned fod yn y dyfodol.
Open 02 Aug 2016 24 Oct 2016

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |