Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Consultation on the Torfaen Community Infrastructure Levy (CIL) Preliminary Draft Charging Schedule and Preliminary Draft Regulation 123 Infrastructure List (October 2016)
The CIL is a new levy that local authorities can, based upon local viability and infrastructure evidence, choose to charge on new developments in their area; which is used to fund new infrastructure to support the Torfaen Local Development Plan. The Torfaen Preliminary Draft CIL Charging Schedule document will be subject to a six week public consultation commencing 31st October 2016 - 12th December 2016.
Open 31 Oct 2016 12 Dec 2016
Ymgynghoriad ar Ardoll Seilwaith Cymunedol (ASC), Drafft Rhagarweiniol Atodlen Codi Tâl a Drafft Rhagarweiniol Rhestr Seilwaith Rheoliad 123 (Hydref 2016)
Ardoll newydd y gall awdurdodau lleol, ar sail dichonoldeb lleol a thystiolaeth seilwaith, godi ar ddatblygiadau newydd yn eu hardaloedd yw’r ASC; a fydd yn cael ei defnyddio i ariannu seilwaith i gefnogi Cynllun Datblygu Lleol Torfaen. Bydd ymgynghoriad chwe wythnos ar Ddrafft Rhagarweiniol yr Atodlen Codi Tâl ASC Torfaen gan ddechrau ar 31ain Hydref 2016 - 12fed Rhagfyr 2016.
Open 31 Oct 2016 12 Dec 2016
The future of the library service in Torfaen
We are asking you to have a say on proposed changes to the library service required to make an annual £250,000 saving.
Open 25 Nov 2016 18 Dec 2016
Dyfodol gwasanaethau llyfrgelloedd yn Nhorfaen
Rydym yn gofyn i chi ddweud eich dweud ynghylch y newidiadau arfaethedig i’r gwasanaeth llyfrgelloedd, sydd eu hangen i greu arbedion o £250,000 y flwyddyn.
Open 25 Nov 2016 18 Dec 2016
PROPOSALS TO (i) ESTABLISH A SIXTH FORM CENTRE AND (ii) MAKE A REGULATED ALTERATION TO CROESYCEILIOG SCHOOL, CWMBRAN HIGH SCHOOL AND ST ALBAN’S RC HIGH SCHOOL BY ENDING SIXTH FORM PROVISION.
At its meeting held on 13th September 2016, Torfaen County Borough Council’s Cabinet agreed to commence consultation on the above mentioned proposals
Open 11 Nov 2016 23 Dec 2016
CYNIGION I (i) SEFYDLU CANOLFAN CHWECHED DOSBARTH A (ii) GWNEUD NEWID RHEOLEDIG I YSGOL CROESYCEILIOG, YSGOL UWCHRADD CWMBRÂN AC YSGOL UWCHRADD BABYDDOL ST ALBAN TRWY DDOD Â DARPARIAETH CHWECHED DOSBARTH I BEN.
Yn ei gyfarfod ar 13eg Medi 2016, cytunodd Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddechrau ymgynghori ar y cynigion a grybwyllir uchod.
Open 11 Nov 2016 23 Dec 2016

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |