Skip to main content
  • Report a problem with this page

Current Consultations / Public Engagement Activities

ShowOpenClosedFutureAll

NameStatusOpen DateClose Date
Torfaen residents satisfaction survey 2016
As a frequent user of public services in Torfaen, the council invites you to take part in the 2016 residents' satisfaction survey. The purpose of the survey is to capture your views on a wide range of issues and services relevant to living in Torfaen.
Open 15 Jun 2016 05 Aug 2016
Arolwg o fodlonrwydd trigolion Torfaen 2016
Fel defnyddiwr rheolaidd o wasanaethau cyhoeddus yn Nhorfaen, mae'r cyngor yn eich gwahodd i gymryd rhan yn yr arolwg bodlonrwydd trigolion 2016. Pwrpas yr arolwg yw clywed eich safbwyntiau am ystod eang o faterion a gwasanaethau sy'n berthnasol i fyw yn Nhorfaen.
Open 15 Jun 2016 05 Aug 2016
Waste management strategy
We are in the process refreshing our waste management strategy to reflect Welsh Government targets requiring us to recycle 70% of all residential waste by 2025. We currently recycle about 58% of our waste and as part of this process we are asking you how we can enable residents to recycle more.
Open 01 Jul 2016 12 Aug 2016
Strategaeth rheoli gwastraff
Rydym yn y broses o adnewyddu ein strategaeth rheoli gwastraff i adlewyrchu targedau Llywodraeth Cymru sy'n ei gwneud yn ofynnol i ni ailgylchu 70% o holl wastraff y cartref erbyn 2025. Rydym yn ailgylchu tua 58% o'n gwastraff ar hyn o bryd, ac fel rhan o'r broses hon rydym yn gofyn i chi sut y gallwn alluogi trigolion i ailgylchu mwy.
Open 01 Jul 2016 12 Aug 2016

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |