• Report a problem with this page
  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Send to a Friend

Current Consultations / Public Engagement Activities

Show: Open Future Archive All

NameStatusOpen DateClose Date
Review of Primary School Provision in the North of Torfaen
Since the start of the 21st Century Schools Programme, Torfaen County Borough Council has been considering various school reorganisation proposals to upgrade the estate including a mixture of school closures, amalgamations, refurbishments and new builds. These proposals would see the extension and remodelling of Cwmffrwdoer and Garnteg Primary Schools. Torfaen is now consulting on these proposals and would like peoples views.
Open 01 Jun 2015 13 Jul 2015
Adolygiad o’r Ddarpariaeth Ysgolion Cynradd yng Ngogledd Torfaen
Ers cychwyn Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif, mae Cyngor Torfaen wedi bod yn ystyried gwahanol gynigion i ad-drefnu ysgolion i uwchraddio’r ystâd sy’n cynnwys cyfuniad o gau ysgolion, cyfuno ysgolion, ailwampio ac adeiladu o’r newydd. Byddai’r cynigion hyn yn golygu ymestyn ac ailfodelu Ysgolion Cynradd Cwmffrwdoer a Garnteg. Mae Torfaen yn ymgynghori ar y cynigion hyn a hoffai glywed sylwadau’r bobl.
Open 01 Jun 2015 13 Jul 2015

Subscribe to: Open Consultations / Public Engagement Activities.

  • Visit the Welsh Government consultations website at www.wales.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Welsh Audit Office consulations website at www.wao.gov.uk (opens in a new window)
  • Visit the Torfaen People's Panel (opens in a new window)
  • Gov.uk national consulations (opens in a new window)
Back to top |